Překlady

NĚMČINA A ANGLIČTINA

Learn more

Soudní překlady

Learn more

Tlumočení

Konsekutivní tlumočení (čeština- němčina) Simultánní tlumočení (čeština- němčina)

Learn more

Ceník

Napište si o ceny služeb

Learn more

Úvodní strana

PŘEKLADY TLUMOČENÍ KOREKTURY

se soudním ověřením (razítkem) i bez

  • PŘEKLADY, TLUMOČENÍ A KOREKTURY V OBORECH: právo, technika, ekonomika, hospodářství, lékařství, farmacie
  • TLUMOČENÍ: jednání, svatby, konference, semináře, před soudem, u notáře apod.
  • KOREKTURY: korektury všech druhů textů rodilým mluvčím
  • DOPLŇKOVÉ SLUŽBY (pro Německo, Rakousko, Švýcarsko) : vyhledávání obchodních partnerů, úřadů, bank, advokátů, zařízení potřebných záležitostí

Na rozdíl od běžného překladu vyžaduje překlad právních dokumentů dokonalou znalost kulturního prostředí, jakož i právního systému země cílového jazyka. Suverénní orientace v právní terminologii obou zemí, jakož i znalost právních předpisů je nezbytným předpokladem dobrého překladu.

Soudní tlumočnice, překladatelka a lektorka němčiny, jazyková poradkyně pro obchod s Německem a Rakouskem — Všeobecné i soudní překlady a tlumočení, korektury, skupinová či osobní výuka, jazykové poradenství pro firmy včetně zajištění obchodní korespondence a komunikace v němčině. Vzdělání, kvalitní reference a přes 20 let jazykové praxe v zahraničí

Logo@2x

Členem Komory soudních tlumočníků ČR