Back in Czech ….

….anebo jinak řečeno vítám Vás na mém blogu, kde chci nepravidelně (dle nálady a času) komentovat a popisovat zážitky, představy, vzpomínky a zkušenosti jak z mé dvacetileté anabáze života za hranicemi ČR, tak i různá překvapení a šoky po návratu do „staronové vlasti“. Odjezd 1990 a návrat 2013….. A co bylo mezi tím?