Překladatel nebo agentura?

To je otázka, kterou si klade téměř každý, kdo překlad nebo tlumočení potřebuje a v této oblasti se nevyzná. V podstatě je to jedno, i pro překladatelské agentury logicky pracují překladatelé J  ALE…

Jaké výhody to pro Vás bude mít, jestliže se obrátíte přímo na překladatele?

  1. Víte, kdo pro Vás pracuje. Víte, jak se Váš překladatel jmenuje, jakou má praxi, zda a jestli vystudoval – toto všechno jsou údaje, které u agentury nezískáte. Z toho pro Vás plyne i jednodušší, flexibilní a hlavně osobní přístup. Ani nevím, jak často jsem již byla k dispozici večer, kolikrát jsem u stálých zákazníků přeložila něco obratem zdarma a snažila se splnit přání zákazníků, co se týče termínů i nestandardních zakázek, posílala ztracené překlady, opisy, kopie (samozřejmě zdarma, zákazník přeci už jednou platil).
  2. Neplatíte nic navíc. Agentury se snaží získat zákazníky tvrzením o kvalitě, různými certifikáty, potvrzeními a v neposlední řadě vynakládají velké částky za reklamu. To vše platí zákazník zvýšenou cenou za zakázku.
  3. Žádné mezičlánky. A zákazník platí nejenom za reklamu. Platí i za nejrůznější sekretářky, ředitele, projektové manažery, kteří nejsou produktivní. Tedy produktivní jsou, ale neprodukují koncový výsledek, tzn. překlad nebo tlumočení. I v případě dotazů, řešení problémů vzniklých v procesu překladu, problémů s termíny atd. je jednodušší, jestliže se překladatel může jednoduše spojit přímo se zadavatelem a problém vyřešit, než to řešit přes další mezičlánky.
  4. Kvalita: Říkám tomu „poločas rozpadu překladatele“ nebo také proces vzniku a zániku. Jedná se o proces, kterým jsem prošla já i všichni moji kolegové, kteří jsou dnes po několika – většinou více – letech na volné noze a na nedostatek práce si stěžovat opravdu nemůžeme. Všichni jsme začínali u agentur, kde jsme pracovali s málo zkušenostmi a za málo peněz. Pak jsme získávali zkušenosti a přímé zákazníky a agentury opouštěli a opouštěli… až jsme je úplně opustili. Nechci samozřejmě tvrdit, že to je pravidlem.
  5. Ušetříte DPH. Nejsem plátcem DPH (a budu se tomu dál ze všech zbývajících sil bránit J