Překlady

Soudní překlady v kombinaci  němčina – angličtina a čeština – němčina

Překlady bez ověření

Korektury

Soudní překlady (angličtina, němčina)

 • Vysvědčení
 • Rodný list
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Policejní protokoly
 • Osobní dokumenty
 • Lékařské zprávy a potvrzení
 • Smlouvy všeho druhu
 • Certifikáty
 • Plné moci
 • Cestovní dokumenty, pasy, občanské průkazy
 • Diplomy a osvědčení

Překlady bez ověření: (angličtina, němčina)

 • Všeobecné překlady v kombinaci čeština – němčina a němčina – čeština
 • Všeobecné překlady v kombinaci angličtina – čestina a čeština – angličtina
 • Překlady angličtina-němčina a němčina-angličtina
 • Webové stránky
 • Podklady pro žádost o zaměstnání v Německu
 • Právní překlady
 • Ekonomické a hospodářské
 • Technika: Návody, bezpečnostní informace, montážní návody atd.
 • Reklamní a marketingové texty
 • Cestování